Dariuz

Een inclusieve samenleving is – in de optiek van Dariuz – een beschaafde samenleving. Een wereld waarin alle mensen, ook die met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, meedoen op basis van hun talenten en hun mogelijkheden. Waar we denken en handelen zonder drempels, zonder beperkingen. Wij zijn dé partner van de professionals die een inclusieve arbeidsmarkt nastreven. De Dariuz methodiek helpt daarbij.

Denken in mogelijkheden

Dariuz vindt dat je onder de oppervlakte moet graven om te ontdekken wat iemand écht kan en waar hij of zij gelukkig van wordt. Werk is namelijk meer dan een baan en inkomen. Werk is waardering, structuur, deelname, uit het isolement komen, zingeving.

De slimme kracht achter duurzame inclusiviteit

De belevingswereld van de klant is het vertrekpunt. Dariuz ondersteunt professionals bij het écht begrijpen hiervan. In het DNA van Dariuz zijn wetenschap en praktijk verweven. De intelligente vragenlijsten, die modulair inzetbaar zijn, maken duidelijk in welke mate de 10 belangrijkste werk gerelateerde competenties aanwezig zijn en waar en hoe ontwikkeling ervan mogelijk is. Door deze wetenschappelijke methodiek ontstaat een gestructureerd en oordeelvrij gesprek, en dát draagt bij aan veiligheid en vertrouwen: de basis voor een succesvolle klantreis en een duurzame participatie aan de maatschappij.

Doorontwikkeling

De methodiek, ontwikkeld in samenwerking met onder meer TNO, Senzer en Werkzaak Rivierenland wordt continu doorontwikkeld en verbeterd door feedback van professionals uit de praktijk, statistische analyses en zakelijke partnerschappen.

Werkgebieden

Dariuz wordt in Nederland gebruikt door gemeentes, werkbedrijven, UWV en werkgevers die kwetsbare mensen kansen willen geven. In Duitsland is Dariuz actief bij Jobcenters, Arbeitsagenturen en Träger.

Medewerkers: 12
In bedrijf sinds: 24-7-2008

Bezoek website

Progress in Kernparticipatie

Bekijk alle