Binnen FDI als valorisatieplatform staan de maatschappelijk relevante kernthema’s gezondheidszorg, energietransitie en klimaatverandering centraal.

De bedrijvenportefeuille van FDI bestaat dan ook uit meerdere innovatieve en technologisch hoogwaardige ondernemingen die acteren op deze maatschappelijk relevante kernthema’s. Onze Kernparticipaties zijn ondernemingen die met hun hoogwaardige kennis van groot maatschappelijk belang zijn en bieden een ondersteunend ecosysteem voor onze Valorisaties (start-ups) en Innovatieve Investeringen (scale-ups).

FDI is continu op zoek naar de disruptors en nieuwe valorisatie-initiatieven. Lees meer