Cosanta

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is een uitdaging. Cosanta ondersteunt bedrijven met een praktische tool, training en advies bij het uitvoeren van een stoffenbeleid dat voldoet aan de regelgeving.

Structuur en overzicht

Bedrijven zijn verplicht om de risico’s die het werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken. Cosanta helpt bedrijven op een gestructureerde manier de risico’s voor het eigen bedrijf te inventariseren, prioriteren, evalueren en een plan van aanpak of beheersplan op te stellen. De online tool van Cosanta vertaalt de abstracte wet- en regelgeving naar concrete maatregelen en wordt steeds bijgewerkt met de nieuwste inzichten en regelgeving.

Up-to-date stoffenbeleid

Veranderingen in wet- en regelgeving, op de werkplek en in de productsamenstellingen vragen om continue aandacht voor het beleid op gevaarlijke stoffen. De tool wordt inmiddels door zo’n 30.000 gebruikers in binnen- en buitenland ingezet als hulpmiddel in de risicobeheersing van het werken met gevaarlijke stoffen. Met behulp van de Werkplek Instructie Kaarten (WIK’s) en voorlichtingsfilmpjes kunnen bedrijven hun medewerkers voorlichten over de gezondheidsrisico’s van de stoffen waarmee zij werken.

Stoffenmanager® wordt door de Inspectie SZW geaccepteerd als methode om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen kwantitatief uit te voeren en te beheersen.

Stoffenmanager® wordt erkend door ECHA (REACH) en aanbevolen in de REACH Guidance, de Europese verordening aangaande de productie van en handel in chemische stoffen.

Medewerkers: 5
In bedrijf sinds: 15-05-2014

Bezoek de website

Progress in Kernparticipatie

Bekijk alle