FDI is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het versterken van groei van innovatieve bedrijven en het naar de markt brengen van nieuwe valorisaties.

 

24 BEDRIJVEN

OMZET €100 MLN+

MEDEWERKERS 900+

FDI (voorheen: TNO Bedrijven) is een joint venture tussen TNO en First Dutch, waarvan Peter Goedvolk de eigenaar is. In de joint venture wordt ondernemerschap en kennis over valorisaties gecombineerd. Het hoofddoel van FDI is om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren in de innovatieve sector in Nederland.

Onder FDI zijn op dit moment veel (24) innovatieve bedrijven bijeengebracht. Daarnaast is er geïnvesteerd in innovatieve bedrijven in verschillende industrieën. Ons doel is om innovatie en ondernemerschap samen te brengen in een open sfeer. Door hechte samenwerking met kennisinstituten in Nederland wil FDI de ontwikkeling van innovatieve bedrijven versterken en versnellen en meerdere nieuwe valorisaties op de markt brengen.

Op dit moment ligt de focus van FDI op de volgende segmenten:

TIC (testen, inspecteren en certificeren)

Er is een groeiende vraag naar onafhankelijke certificering en een tendens naar meer en striktere regelgeving. Daarnaast worden TIC-gerelateerde activiteiten steeds meer uitbesteed door bedrijven. Deze ontwikkelingen geven een boost aan de internationale TIC-sector. Recente voorbeelden, zoals het emissie-schandaal van Volkswagen, laten de noodzaak zien van onafhankelijke testen, inspecties en certificeringen. Met bekende bedrijven zoals VSL en NMi heeft FDI een sterke positie in de wereldwijde metrologiesector. Doelstelling is om de positie in de TIC-sector in de komende jaren verder uit te breiden.

Toon Bedrijven

Life
Sciences

De snel groeiende wereldpopulatie leeft steeds langer en langer in een goede gezondheid. Ziektes worden steeds meer geclassificeerd als ‘chronisch’ in plaats van ‘terminaal’. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor kennis over de ontwikkeling en het testen van substanties in de chemische, voedsel- en farmaceutische industrie. Verschillende bedrijven in het portfolio van First Dutch Innovations beschikken over en ontwikkelen deze belangrijke en unieke informatie. FDI wil zowel met huidige als toekomstige bedrijven bijdragen aan de ontwikkelingen in de life science en e-health sector.

Toon Bedrijven

Duurzame
energie

In navolging van de wereldwijde trends, zoals de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen en klimaatverandering, ontstaat een groeiende vraag naar duurzame alternatieve bronnen. FDI heeft een lange track-record in de energiesector en verwelkomt de nieuwste ontwikkelingen in duurzame energie. FDI komt dan ook graag in contact met nieuwe initiatieven om deze verder op weg te helpen in de ontwikkeling tot een succesvolle onderneming in de snel veranderende omgeving.

Toon Bedrijven

Team

Board OF DIRECTORS

Gina van der Werf CEO

Michel van Bremen

FDI is continu op zoek naar de disruptors en nieuwe valorisatie-initiatieven

New Ventures